Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cyllideb y Cyngor  

Angen barn y cyhoedd ynglŷn â thoriadau posibl gan y cyngor

Wrth i awdurdodau lleol barhau i ymdrin â chyllidebau llai a achoswyd gan ddegawd o gyni, mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried gwneud toriadau i wasanaethau sy’n cynnwys glanhau strydoedd, TCC, rheoli plâu, digwyddiadau yng nghanol y dref, dysgu oedolion, gwasanaethau cefnogi addysg, ynghyd â chau un allan o dair o’i ganolfannau ailgylchu cymunedol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y