Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Dyddiad cau gwobrau busnes yn prysur agosáu

Mae gan fusnesau ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tan ddydd Gwener yma (5 Gorffennaf 2019) i gyflwyno eu ceisiadau ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019.

Cyfarfod Cyntaf Tasglu Ford ym Mhen-y-Bont

Bu i Dasglu Ford ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gyfarfod am y tro cyntaf yn ystod y bore, ddydd Llun 1 Gorffennaf 2019, o dan Gadeiryddiaeth Richard Parry-Jones.

Galw am farn ar y Polisi Trwyddedu newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn diweddaru ei Bolisi Trwyddedu ar gyfer 2019-2024 ac mae’n galw am eich barn ar ei nodau, ei gynigion a’i flaenoriaethau.

Dweud eich dweud am bafiliynau a meysydd chwaraeon

Nawr mai dim ond tair wythnos sydd i fynd tan ddyddiad cau'r ymgynghoriad (10 Gorffennaf), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog pobl i roi eu barn ar ddyfodol pafiliynau, meysydd chwaraeon, trefniadau torri gwair a pharciau chwarae.

Cyngor yn cyhoeddi cyfleoedd cyllido newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Ffatri Injans Ford yn bwriadu cau yn 2020, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu cyfarfod lefel uchel rhwng cyflogwyr ac arweinwyr busnesau lleol.

Cefnogaeth i weithwyr Ffatri Injans Ford

Mae uwch aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio’r penderfyniad i gau ffatri Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel ‘yr ergyd unigol fwyaf i’n heconomi ers cau’r pyllau glo.’

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y