Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Esboniad o’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Richard Matthams yw rheolwr cynllunio strategol a thrafnidiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n arwain y gwaith ar Gynllun Datblygu Lleol newydd yr awdurdod lleol. Yma mae’n ateb 12 cwestiwn ar beth yw’r cynllun datblygu a pham ei fod yn bwysig i’r fwrdeistref sirol ac i bob preswylydd.

Ymestyn y cynllun parcio ceir am ddim yng nghanol y dref

Er mwyn cefnogi masnachwyr lleol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymestyn y cynllun parcio am ddim yng nghanol y dref mewn meysydd parcio a gynhelir gan y cyngor hyd at ddiwedd mis Awst.

Y cyngor yn chwilio am brentisiaid newydd

Rydym yn chwilio am bedwar ar ddeg o brentisiaid newydd i ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a rhoi hwb i'w gyrfaoedd.

Sut y bu hi o safbwynt gweithio ym maes TGCh yn ystod y pandemig COVID-19

Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur tu hwnt ar gyfer y tîm TGCh yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – gan iddo archebu cannoedd o liniaduron yn ystod prinder byd-eang, ymdrin â dwywaith cymaint o ymosodiadau seiber, a sicrhau bod staff y cyngor wedi gallu gweithio o gartref.

Chwilio A i Y