Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Cronfa i gefnogi gweithwyr llawrydd creadigol

Mae cronfa newydd gwerth £7m yn cael ei lansio Ddydd Llun, 5 Hydref i gefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i'r achosion o Covid-19.

Trefniadau ar gyfer caffis, tafarndai, bariau a bwytai

Mae pobl yn cael eu hatgoffa am rai o'r trefniadau sydd ar waith pan fyddant yn ymweld â thafarndai, bariau a bwytai i helpu i'w cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Cyfanswm o £680,000 o grantiau yn cael eu cyhoeddi i elusennau bach

Mae bron i 70 o elusennau bach yn y sector manwerthu, hamdden a lletygarwch ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael cyfanswm o £680,000 rhyngddynt gan grant cymorth gyda chyfraddau busnes i'w helpu nhw i ymateb i heriau ariannol Covid-19.

Chwilio A i Y