Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Lansio grantiau cyfnod atal byr cenedlaethol ar gyfer busnesau

Mae cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru yn cael ei lansio ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Mercher 28 Hydref i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i gyfyngiadau'r cyfnod atal byr.

Cyflwyno Hysbysiad Gwella i ddwy dafarn

Mae dwy dafarn wedi derbyn Hysbysiad Gwella dros y penwythnos, ac mae ganddynt 48 awr i sicrhau bod y mesurau hanfodol ar waith i helpu i leihau'r risg o amlygiad i'r coronafeirws.

Cyflwyno Hysbysiad Cau i ddwy dafarn

Mae dwy dafarn ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr a oedd wedi cael gorchymyn i gau ar y penwythnos am fethu â lleihau'r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws yn yr adeilad bellach wedi cael hawl i ail-agor.

Cronfa i gefnogi gweithwyr llawrydd creadigol

Mae cronfa newydd gwerth £7m yn cael ei lansio Ddydd Llun, 5 Hydref i gefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i'r achosion o Covid-19.

Trefniadau ar gyfer caffis, tafarndai, bariau a bwytai

Mae pobl yn cael eu hatgoffa am rai o'r trefniadau sydd ar waith pan fyddant yn ymweld â thafarndai, bariau a bwytai i helpu i'w cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y