Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Busnes  

Penderfyniad ffatri boteli yn achosi galw am ymdrechion newydd i gael buddsoddiad newydd

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio’r newyddion na fydd ffatri boteli, a oedd yn disgwyl creu 600 o swyddi newydd, yn cael ei datblygu’n lleol mwyach fel ‘cam yn ôl chwerwfelys’, ac mae wedi galw ar Lywodraeth y DU i weithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud ymdrechion newydd i ddenu buddsoddiad newydd i’r ardal.

Cyngor yn croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ehangu melin bapur

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £6m i gefnogi cynlluniau ehangu WEPA UK ar ei safle ym Maesteg, a fydd yn gweld 54 o swyddi newydd yn cael eu creu a channoedd yn fwy yn cael eu diogelu

Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr

Mae busnesau yng nghanol tref bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig cymryd rhan mewn gweminar am ddim i'w cynorthwyo nhw i ddefnyddio Instagram i farchnata ac arddangos y cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd ganddynt ar gael

Peidiwch â cholli cynnig CDP rhad ac am ddim

Mae gan bobl sy’n gyrru tacsis a cherbydau llogi preifat yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tan 5 Mawrth i fanteisio ar gynnig arbennig a fydd yn darparu pecyn CDP gwerth mwy na £70.

Cyllid ychwanegol ar gael i fusnesau

Mae cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru i reoli lledaeniad coronafeirws

Cyngor yn nodi Wythnos Prentisiaethau 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu cyfraniad gwerthfawr ei brentisiaid cyn Wythnos Prentisiaethau Cymru, a gynhelir rhwng 8-14 Chwefror 2021

Chwilio A i Y