Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Adfywio  

Tai fforddiadwy newydd ym Mhencoed

Mae datblygiad tai newydd gwerth £6.7 miliwn, yn cynnwys 40 o dai fforddiadwy o'r radd flaenaf, wedi ei gwblhau ar safle blaenorol Ysgol Gynradd Pencoed.

Y cabinet i drafod cam nesaf adfywio Porthcawl

Bydd cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod cynlluniau ar gyfer dechrau adfywio ardal glan môr Porthcawl.

Chwilio A i Y