Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Parcio a theithio newydd yn parhau i fod ar yr agenda

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau ei fod yn dal yn bwriadu darparu cyfleuster parcio a theithio gwell yn y Pîl, er gwaethaf newyddion diweddar a gyhoeddodd bod cyllid ar gyfer y prosiect yn cael ei fuddsoddi mewn cyfleuster bws Metro.

Cyngor i hedfan baner ar gyfer Diwrnod 999

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dangos ei gefnogaeth i'r GIG a gwasanaethau argyfwng trwy hedfan baner o’r Swyddfeydd Dinesig ar ddiwrnod 999.

Adnewyddu organ bib hanesyddol amlosgfa

Mae organ bib 50 oed sydd wedi'i lleoli ym mhrif gapel Amlosgfa Llangrallo sy’n adeilad rhestredig Gradd-II wedi cael ei hadnewyddu'n llawn i sicrhau y gall barhau i wasanaethu'r cyhoedd.

Chwilio A i Y