Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Esboniad o’r Cynllun Datblygu Lleol newydd

Richard Matthams yw rheolwr cynllunio strategol a thrafnidiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’n arwain y gwaith ar Gynllun Datblygu Lleol newydd yr awdurdod lleol. Yma mae’n ateb 12 cwestiwn ar beth yw’r cynllun datblygu a pham ei fod yn bwysig i’r fwrdeistref sirol ac i bob preswylydd.

Y cyngor yn tawelu meddyliau rhieni yn dilyn twyll am COVID-19

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dod i wybod am bost ffug ar y cyfryngau cymdeithasol ynghylch 'Deddf COVID' ffug sy'n honni y gall plant ysgol cael eu tynni oddi wrth eu teuluoedd er mwyn iddynt dderbyn prawf am y coronafeirws.

Chwilio A i Y