Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Tegeirianau prin yn ffynnu yng Nghynffig

Bu'n rhaid rhoi’r gorau i waith diweddar y cyngor ar niferoedd tegeirianau yng Ngwarchodfa Natur Cynffig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, pan sylwodd wardeniaid a gwirfoddolwyr fod gormod ohonynt i’w cyfrif mewn un diwrnod.

Chwilio A i Y