Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Gofal ger glan y môr

Gyda'r tywydd poeth ar ei anterth, mae hyd yn oed y dolffiniaid wedi bod yn ymweld â Phorthcawl ac yn mwynhau'r arfordir hyfryd yno.

Lansio Grant Caledi i Denantiaid ar gyfer tenantiaid y sector rhentu preifat

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Grant Caledi i Denantiaid gwerth £10m ar gael i denantiaid y sector rhentu preifat sydd wedi methu talu rhent am fwy nag wyth wythnos rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021. Bydd yn eu helpu nhw i aros yn eu cartrefi a'u gwarchod rhag colli eu tenantiaeth.

Arwain y ffordd o ran targedau carbon sero net

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y ffordd yn ei ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd a chyflawni statws carbon sero net fel corff cyhoeddus erbyn 2030.

Chwilio A i Y