Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Cyfarfodydd cyngor ar gael i'w gweddarlledu

Bydd trigolion bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â llygad craff am faterion lleol yn gallu gwylio gweddarllediadau o sawl cyfarfod cyhoeddus a gaiff eu cynnal yn ystod yr haf hwn.

Cadw'r chweched dosbarth ymhob ysgol

Bydd ysgolion uwchradd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cadw eu chweched dosbarth ac yn cynyddu eu defnydd o dechnegau dysgu cyfunol ar gyfer darparu gwelliannau academaidd a mwy o gyfleoedd addysgol.

Diweddariad am foderneiddio ysgolion i'r cabinet

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar gynlluniau ar gyfer sefydlu partneriaeth strategol fel rhan o'r trefniadau ariannu ar gyfer ail don ei raglen moderneiddio ysgolion.

Dywedwch wrth y cyngor pan nad oes angen parseli bwyd

Mae teuluoedd lle mae plant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael eu hatgoffa bod angen iddynt hysbysu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr os ydyn nhw'n bwriadu mynd ar wyliau neu dreulio amser oddi cartref dros gyfnod yr haf fel nad yw danfoniadau parseli bwyd wythnosol yn digwydd.

Sut y bu hi o safbwynt gweithio ym maes TGCh yn ystod y pandemig COVID-19

Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur tu hwnt ar gyfer y tîm TGCh yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – gan iddo archebu cannoedd o liniaduron yn ystod prinder byd-eang, ymdrin â dwywaith cymaint o ymosodiadau seiber, a sicrhau bod staff y cyngor wedi gallu gweithio o gartref.

16 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

15 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn darparu crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y