Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael grant o'r Gronfa Teithio Llesol

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o fod wedi sicrhau grant sy'n werth ychydig dros £5 miliwn fel rhan o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. Bydd y cyllid yn fuddiol i drigolion oherwydd caiff ei ddefnyddio i greu llwybrau beicio a cherdded diogel ac agored, fydd yn annog pobl i beidio â dibynnu'n ormodol ar geir.

Chwilio A i Y