Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Y wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Cosy Corner ym Mhorthcawl

Gyda chynlluniau ar gyfer creu cyfleusterau newydd yn Cosy Corner ym Mhorthcawl yn parhau i wneud cynnydd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu cysyniad cynnar sy'n dangos sut mae'n gobeithio buddsoddi dros £1.8m i'r lleoliad eiconig ar lan y môr.

Cadwch yn ddiogel wrth gefnogi siopau lleol

Wrth i gyfyngiadau'r pandemig barhau i gael eu llacio ac wrth i fusnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr agor eu drysau eto, mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa o'r angen i gadw'n ddiogel pan fyddant yn siopa.

Byddwch yn ddiogel wrth ymweld â’r arfordir yr haf hwn

Gyda 30 miliwn o bobl yn bwriadu ymweld ag arfordir y DU'r haf hwn, mae’r RNLI yng Nghymru a Gwylwyr y Glannau EM wedi lansio ymgyrch yn annog pobl i ddewis traethau sydd â phresenoldeb achubwyr bywydau ac i ddilyn cyngor diogelwch haf allweddol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y