Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Mesurau newydd i ymdrin â straen Delta Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y llacio pellach a gynlluniwyd ar gyfyngiadau'r pandemig wedi'i ohirio er mwyn ymdrin â lledaeniad straen Delta Covid-19.

Y Cyngor yn dathlu Diwrnod Aer Glân

Wrth i Gymru a'r DU ddathlu Diwrnod Aer Glân, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rannu gwybodaeth am rywfaint o'r gwaith mae'n ei wneud i wella ein hamgylchedd.

Arolygwyr yn canmol gwasanaeth cymorth cartref

Mae arolygwyr o Arolygiaeth Gofal Cymru wedi canmol gwasanaeth gofal cartref y cyngor yn dilyn arolwg oedd yn tynnu sylw at yr adborth cadarnhaol gan bobl ynghylch y gofal a'r cymorth maent yn ei dderbyn.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y