Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn lansio gweminarau ar-lein am ddim

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar fin lansio rhaglen gweminar ar-lein am ddim ar gyfer aelodau'r fforwm yn benodol, lle bydd cyfres o siaradwyr arbenigol o amrywiaeth o gefndiroedd busnes gwahanol yn trafod nifer helaeth o destunau sydd o ddiddordeb i bob busnes.

Y cyngor yn cymeradwyo cynllun ehangu melin bapur gwerth £100 miliwn

Mae mwy na 70 o swyddi crefftus ar fin cael eu creu ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl i bwyllgor Rheoli Datblygiad y cyngor bleidleisio'n unfrydol o blaid cymeradwyo cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer gwaith ehangu yn Bridgend Paper Mills sy'n werth £100 miliwn.

Arolwg busnesau twristiaeth Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gofynnir i fusnesau sy'n ymwneud â'r diwydiant twristiaeth ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan mewn arolwg er mwyn dangos sut yn union y mae pandemig y coronafeirws wedi cael effaith arnynt, a thrafod cynigion ar gyfer y dyfodol.

Chwilio A i Y