Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Corws o gymeradwyaeth i gôr gofalwyr

Mae côr sydd wedi’i sefydlu’n benodol ar gyfer gofalwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dathlu’r Wythnos Gofalwyr (10 - 16 Mehefin) drwy ryddhau ei gân wreiddiol gyntaf!

Cyngor yn cyhoeddi cyfleoedd cyllido newydd

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Ffatri Injans Ford yn bwriadu cau yn 2020, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trefnu cyfarfod lefel uchel rhwng cyflogwyr ac arweinwyr busnesau lleol.

Dangoswch eich bod yn barod i leihau llygredd plastig

Mae busnesau a thrigolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i ddangos eu bod nhw’n barod i leihau llygredd plastig drwy gefnogi Diwrnod Cenedlaethol Ail-lenwi ar ddydd Mercher 19 Mehefin.

Galw am farn ar newid y cynllun gorfodi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau clywed barn pobl am y newidiadau arfaethedig i’w gynllun gorfodi amgylcheddol.

Parc sglefrfyrddio a BMX newydd Pencoed

Mae hen gwrt tennis oedd yn cael ei danddefnyddio wedi cael ei drawsnewid yn llwyr i fod yn barc sglefrfyrddio a BMX newydd poblogaidd gwerth £59,000.

Chwilio A i Y