Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Partïon stryd y Jiwbilî ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa i beidio gadael pethau’n rhy hwyr os ydynt eisiau ymgeisio am gau ffordd dros dro a chynnal parti stryd fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm y Frenhines sydd ar y ffordd.

Gosod goleuadau traffig newydd ar ffordd brysur

Cynghorir gyrwyr i ddisgwyl tarfu dros dro fis nesaf pan fydd gwaith yn dechrau ar newid hen set o oleuadau traffig mewn dau leoliad prysur ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y