Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Y cyngor yn cynnig pecyn cymorth er mwyn cynorthwyo busnesau manwerthu i ailagor

Wrth i'r pandemig COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd busnesau manwerthu lleol sy'n ystyried ailagor i neilltuo lle, yn rhad ac am ddim, ar yr hyfforddiant ar-lein ar ymwybyddiaeth o COVID-19. Gall yr hyfforddiant hwn helpu i sicrhau bod y safle wedi'i baratoi yn dda ar gyfer croesawu cwsmeriaid yn ôl.

Y cyngor yn amlygu cyfraniad hanfodol teuluoedd maeth

Bob dydd mae teuluoedd maeth ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu cartref diogel a sefydlog sy'n llawn cariad i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal maeth. Mae'r ymrwymiad hwn gan deuluoedd maeth yn fwy pwysig nag erioed yn ystod pandemig y coronafeirws COVID-19.

Chwilio A i Y