Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Ail gam y rhaglen profi cymunedol

Mae ail gam y rhaglen profi cymunedol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dechrau yfory (dydd Mercher 7 Ebrill).

Posibilrwydd i droi Parc Bedford yn Warchodfa Natur Leol yn fuan

Mae'n bosib y bydd Parc Bedford ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael statws Gwarchodfa Natur Leol (LNR) yn fuan, ac mae cynllun rheoli yn cael ei sefydlu ar hyn o bryd i flaenoriaethu ardaloedd y mae angen gweithredu arnynt a'u hariannu.

Chwilio A i Y