Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Cydnabod arwyr lleol yng Ngwobrau Dinasyddiaeth y Maer 2020

Mae plentyn naw oed, a gododd arian er mwyn helpu coalas yn nhanau gwyllt Awstralia, dyn a gwblhaodd bedwar marathon a chwe hanner marathon yn ei gadair olwyn ar ôl canfod fod ganddo diwmor ar ei ymennydd, a chyn-gapten tîm rygbi Cymru, Gareth Thomas, a ddatgelodd ei fod wedi'i heintio â HIV er mwyn torri stigma'r cyflwr, ymhlith enillwyr Gwobrau Dinasyddion y Maer 2020.

Rhybuddio am goelcerthi mewn gerddi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn rhybuddio trigolion am beryglon llosgi sbwriel cartref a gwastraff gardd yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud y pandemig coronafeirws.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y