Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Mae trefniadau profi am coronafeirws

Mae trefniadau ar waith gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, drwy'r bwrdd iechyd lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, ar gyfer profi staff yr awdurdod lleol ac aelodau o’u cartref am COVID-19.

17 04 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed.

Arwyr Di-glod: Casglwyr sbwriel a gweithwyr glanhau strydoedd

Maent yn ymweld â hyd at 1,600 o gartrefi bob dydd ac mae eu baich gwaith wedi saethu i fyny dros yr wythnosau diwethaf wrth i gyfyngiadau symud arwain at inni osod cannoedd yn fwy o dunelli o wastraff a sbwriel i'w ailgylchu ar drothwy ein drysau.

Chwilio A i Y