Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Cabinet i drafod cynlluniau ar ddyfodol yr economi leol

Mae cynigion ar sut fydd y cyngor yn cefnogi'r economi leol a chreu swyddi newydd yn cael eu cyflwyno i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr pan fyddant yn cwrdd yr wythnos hon.

Cabinet i drafod newidiadau i’r Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Yng nghyfarfod nesaf Cabinet Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, bydd y Cabinet yn trafod newidiadau arfaethedig i’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl (DFG) gan gynnwys cynigion i wahodd contractwyr i gyflawni’r gwaith angenrheidiol.

Cyngor yn derbyn cyllid ar gyfer rhaglen fusnes

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn £120,000 o gyllid gan Lywodraeth y DU i gyflawni Prosiect Elevate and Prosper (EAP) Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y