Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Pafiliwn RFC Bryncethin yn cael ei adnewyddu yn dilyn Trosglwyddiad Asedau Cymunedol (CAT) llwyddiannus

Ymwelodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd y Cyngor, a'r Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau, â Chanolfan Gymunedol Bryncethin yn ddiweddar. Cafodd yr adeilad ei ailagor ym mis Gorffennaf 2019 yn dilyn ailddatblygiad yn y pafiliwn chwaraeon oedd werth oddeutu £550,000, ac ar ôl i'r adeilad a'r caeau chwarae ym Mryncethin RFC fod yn destun Trosglwyddo Ased Cymunedol. Cawsant hefyd gwmni’r Cynghorydd lleol, Gary Thomas, yn ystod eu hymweliad.

Sur mae'r cyngor yn cefnogi gofalwyr ifanc

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Diwrnod Gweithredu Ar Gyfer Gofalwyr Ifanc eleni drwy hyrwyddo'r cymorth sydd ar gael i Ofalwyr Ifanc.

Cymeradwyo cynigion am barc glan y môr

Bydd parc glan y môr yn cael ei greu ym Mhorthcawl yn dilyn cymeradwyo Strategaeth Creu Lleoedd newydd a fydd yn darparu fframwaith ar gyfer sut fydd y camau adfywio nesaf yn digwydd.

Chwilio A i Y