Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Mwy o ddewis i breswylwyr sy'n teithio ar drenau

Mae menter newydd yn ei gwneud hi'n haws i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr brynu tocynnau trên a theithio ar drên er mwyn manteisio ar gyfleoedd gwaith, hyfforddiant, addysg bellach a hamdden.

Ail lansio ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth arbenigol

Mae tîm maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ail-lansio ei ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth arbenigol mewn 'rôl heriol ond gwerth chweil', gyda digonedd o gymorth ar gael bob cam o'r ffordd.

Taliad Costau Byw gwerth £150

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £152m i ddarparu taliad cost-byw o £150 i aelwydydd cymwys a £25m i gynnig cymorth dewisol at ddibenion eraill sy'n gysylltiedig â chostau byw.

Chwilio A i Y