Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cynlluniau cau canolfannau brechu dros dro

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod cynlluniau i gau pob un o’i gyfleusterau brechu Covid-19 am bythefnos, gan gynnwys yr un ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, oherwydd materion cyflenwi a ragwelwyd yn ymwneud â’r brechlyn Covid-19.

Cyllid ychwanegol ar gael i fusnesau

Mae cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru i reoli lledaeniad coronafeirws

PPE am ddim i helpu i gadw gyrwyr tacsis yn ddiogel

Mae offer PPE am ddim yn cael ei gynnig i bobl sy'n gyrru tacsis a cherbydau hurio preifat ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr i'w diogelu nhw rhag lledaeniad coronafeirws Covid-19

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y