Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cychwyn cam nesaf y rhaglen frechu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cychwyn ail gam y rhaglen frechu, ar ôl cyrraedd ei darged i frechu dros 100,000 o bobl yn y pedwar prif grŵp blaenoriaeth.

Arolwg yn dangos gwerth uchel mewn mannau gwyrdd

Gyda llai o gerbydau ar y ffyrdd, ysgolion ar gau a mwy o bobl yn beicio a cherdded i gael ymarfer corff dyddiol, mae'r cyfnod clo wedi darparu cyfle unigryw i drigolion ailddarganfod harddwch naturiol bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyngor yn gwneud cynlluniau etholiadol ar gyfer y pandemig

Gyda disgwyliadau cynyddol y bydd etholiadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ym mis Mai, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu bwrw ymlaen i sicrhau y bydd pobl yn gallu bwrw eu pleidleisiau yn ddiogel.

Parcio rhad ac am ddim yng nghanol trefi

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod parcio rhad ac am ddim ar gael o hyd mewn dau faes parcio a gynhelir i gefnogi masnachwyr

Gwaith gwella i’w wneud ar gyffordd Heol Mostyn

Disgwylir i waith gwella diogelwch ar y ffyrdd gael ei wneud ar gyffordd Heol Mostyn o’r A48 i wella mynediad i Ystâd Ddiwydiannol Farm Village yn y Pîl, lle mae canolfan ailgylchu gymunedol newydd yn cael ei hadeiladu

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y