Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Rhybudd ar ôl i daniwr achosi tân ailgylchu

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i beidio â rhoi tanwyr cannwyll a barbeciw allan gyda'u casgliadau ailgylchu neu fagiau bin wrth ymyl y ffordd.

Diweddariad ar achosion Covid-19 mewn ysgolion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau'r ffigyrau diweddaraf ar nifer y disgyblion a'r staff sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws.

Prosiect Super-Agers i'w roi dan sylw

Bydd prosiect arloesol dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd â'r nod o gael pobl hŷn i fod yn fwy egnïol yn cael ei arddangos mewn cynhadledd

Chwilio A i Y