Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Diweddariad i ganllawiau hunanynysu coronafeirws

Bydd y cyfnod hunanynysu i bobl sydd angen hunanynysu neu fynd i gwarantin yn lleihau o 14 diwrnod i 10 diwrnod o ddydd Iau, 10 Rhagfyr, yn ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru

Ysgolion i gau'n fuan ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn dilyn y cyfarfodydd diweddaraf gyda phenaethiaid a llywodraethwyr, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno y gall ysgolion lleol gau ar ddydd Mercher 16 Rhagfyr, ac y bydd disgyblion yn cael cyfleoedd dysgu ar-lein gartref ar 17 a 18 Rhagfyr.

Cyhoeddiad Ineos yn 'ergyd fawr'

Mae Arweinydd a Chabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio'r cadarnhad y bydd Ineos yn adeiladu ei gerbydau Grenadier ar safle yn Ffrainc, yn dilyn bargen gyda gwneuthurwr ceir yn yr Almaen, fel siom chwerw.

Taliadau hunanynysu'n ymestyn i rieni a gofalwyr

Mae cynllun gan Lywodraeth Cymru, sy'n cynnig taliad gwerth £500 yn ystod cyfnod o hunanynysu, yn cael ei ymestyn er mwyn cynnwys rhieni a gofalwyr plant sydd wedi derbyn cyfarwyddyd i hunanynysu

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y