Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Preswylwyr caredig yn rhoi anrhegion i Apêl Siôn Corn

Bydd cannoedd o bobl ifanc ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael anrheg Nadolig, gyda diolch i garedigrwydd preswylwyr, busnesau, disgyblion a phlwyfolion sydd wedi cyfrannu i Apêl Siôn Corn eleni

Yr angen am wersyllfaoedd Sipsiwn a Theithwyr wedi ei gydnabod

Amcangyfrifir y bydd angen pum gwersyllfa ychwanegol i Sipsiwn a Theithwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y pum mlynedd nesaf er mwyn bodloni gofynion statudol, yn ôl adroddiad a drafodwyd gan gabinet y cyngor ddydd Mawrth 15 Rhagfyr

I’n cymunedau yn CTM

Yn gyntaf oll, hoffem ddiolch i chi am eich cymorth a’r aberthiadau rydych chi wedi eu gwneud yn ystod y flwyddyn heriol iawn hon. Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar fywyd pob un ohonom, ac mae canlyniadau trasig a dinistriol wedi bod i lawer o deuluoedd yn CTM.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Hidlo yn ôl dyddiad

Chwilio A i Y