Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cymeradwyo cyllid ar gyfer Wi-Fi rhad ac am ddim mewn trefi

Bydd Wi-Fi diderfyn, rhad ac am ddim ar gael mewn canol trefi ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o gynllun newydd sy’n anelu at wella cysylltedd ymhlith trigolion, busnesau ac ymwelwyr.

Y diweddaraf am y cynllun trwyddedau parcio i breswylwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’i ymdrechion parhaus i gyflwyno trwyddedau parcio newydd i breswylwyr yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y