Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Cadw'n ddiogel ar Noson Tân Gwyllt 2020

Gan nad oes arddangosfeydd tân gwyllt cyhoeddus yn cael eu cynnal ar Noson Tân Gwyllt eleni, oherwydd pandemig coronafeirws, mae preswylwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i sicrhau eu bod nhw'n mwynhau'r achlysur yn ddiogel o'u cartrefi drwy ddilyn rhai rheolau sylfaenol.

Tai fforddiadwy newydd ym Mhencoed

Mae datblygiad tai newydd gwerth £6.7 miliwn, yn cynnwys 40 o dai fforddiadwy o'r radd flaenaf, wedi ei gwblhau ar safle blaenorol Ysgol Gynradd Pencoed.

Trefniadau parseli bwyd i ddisgyblion ysgol

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon i gyfeiriadau cartrefi yr wythnos hon ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd ym Mlwyddyn 9 ac uwch sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim.

Nodi Sul y Cofio yn ystod y pandemig

O ganlyniad i'r pandemig parhaus, dethlir digwyddiadau cofio mewn ffyrdd gwahanol ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2020.

Gwaith clirio cargo ar ein glannau

Mae llawer o'r malurion a'r cargo o gynwysyddion storio coll a gyrhaeddodd ein glannau lleol bellach wedi'u clirio oddi ar draethau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

'Ni ddylai cymunedau danseilio'r pandemig'

Wrth i Gymru ddechrau ei hail wythnos o'r cyfnod clo atal cenedlaethol, diolchir cymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu hymdrechion ac fe'u hanogir nhw i ddal ati gyda'r gwaith da.

Chwilio A i Y