Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Galw am wirfoddolwyr ar gyfer Grŵp Gweithredu Lleol

Gelwir ar aelodau newydd i ymuno â Grŵp Gweithredu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr (LAG), corff sy'n gwneud penderfyniadau ac yn cefnogi prosiectau datblygu gwledig ar draws y fwrdeistref sirol.

Cyllid cyfnod clo i fusnesau lleol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau bod busnesau lleol wedi derbyn oddeutu £7.7m o gymorth ariannol yn ystod y cyfnod clo, ar ôl i Lywodraeth Cymru ddarparu grantiau cefnogi ar gyfer masnachwyr yn ystod y cyfnod atal byr oedd yn para pythefnos.

Cyfleuster profi Covid-19 symudol ym Maesteg a Phorthcawl

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau lle y bydd cyfleusterau profi coronafeirws wedi'u lleoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesaf.

Canlyniadau Arolwg Busnes Rhanbarthol Covid-19

Fel rhan o gefnogaeth barhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tuag at fusnesau yn y pandemig Covid-19 presennol, yn ddiweddar ymgymerasom ag arolwg yn gofyn a oes gan fusnesau yr holl wybodaeth a chefnogaeth sydd eu hangen arnynt i redeg eu busnesau yn ddiogel.

Chwilio A i Y