Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Cyflwyno Hysbysiad Gwella i ddwy dafarn

Mae dwy dafarn ym Mhencoed wedi cael Hysbysiad Gwella gan swyddogion gorfodi ar ôl methu â chynnal mesurau ymbellhau cymdeithasol ar y safle.

Contractau estynedig gwasanaethau byw â chymorth

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo i ymestyn ei gontractau presennol gyda chwmnïau sy'n darparu gwasanaethau byw â chymorth i fwy na 113 o bobl gydag anableddau dysgu ar draws 49 lleoliad gwahanol.

Cyllid ar gael gan gynllun grant cartrefi gwag

Mae gan breswylwyr bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr amser i wneud cais am gyllid gan gynllun grant sy'n helpu perchnogion eiddo a phrynwyr tro cyntaf i ddefnyddio cartrefi gwag unwaith eto

Cyngor yn mabwysiadu strategaeth ddigidol newydd

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i fabwysiadu strategaeth ddigidol newydd i ddatblygu'r ffordd y mae trigolion, busnesau ac ymwelwyr yn ymgysylltu â'r cyngor

Annog pobl ifanc i ddweud Gwneud Eich Marc

Mae pobl ifanc ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i wneud eu marc y mis hwn a dweud eu dweud ynglŷn â'r materion pwysicaf sy'n wynebu pobl ifanc yn lleol ac ar draws y DU.

£2 miliwn o gymorth ariannol i fusnesau

Mae busnesau ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael bron i £2 filiwn mewn cymorth ariannol dros y tair wythnos ddiwethaf fel rhan o'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Lleol Llywodraeth Cymru.

Ymgynghoriad ar y gyllideb yn cyrraedd y pwynt hanner ffordd

Mae preswylwyr yn cael eu hatgoffa i ddweud eu dweud a helpu i lywio blaenoriaethau gwario Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer y flwyddyn i ddod wrth i'r ymgynghoriad blynyddol ar y gyllideb gyrraedd ei bwynt hanner ffordd.

Chwilio A i Y