Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Y tu ôl i'r llen yn Neuadd y Dref Maesteg

Yn ddiweddar, teithiodd Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Faesteg i gael cipolwg ar y gwaith y tu cefn i'r sgaffaldwaith yn Neuadd y Dref Maesteg, a gweld y datblygiadau gyda'r gwaith trawsnewidiol gwerth miliynau.

Diweddariad ar achosion Covid-19 mewn ysgolion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhyddhau ffigyrau newydd ar y nifer o ddisgyblion a staff sydd wedi profi'n bositif ar gyfer coronafeirws.

Ceisiadau am lefydd mewn ysgolion yn agor

Bydd derbyniadau ar gyfer derbyn carfan Medi 2021 o ddisgyblion derbyn i ysgolion babanod/cynradd a Blwyddyn 3 yn ysgol iau bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agor am 10am ddydd Llun, 23 Tachwedd

Chwilio A i Y