Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2018  

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgiâm llygod mawr

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio i wylio am alwadau ffôn ac ymweliadau i'r tŷ gan sgiamwyr sy'n awgrymu bod ganddynt broblem llygod mawr yn eu cartref.

Byth yn rhy hen i fynd amdani

Gall trigolion hŷn a phobl ag anableddau dysgu a chorfforol fynd amdani drwy gadw'n egnïol ac yn gymdeithasol mewn digwyddiadau Olympage ar hyd a lled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhaglen werth £400k i wella palmentydd ar waith

Gyda gwerth £1.5m o waith i ail-wynebu rhai o lwybrau a ddefnyddir fwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dod i ben, mae rhaglen werth £400k i wella palmentydd nawr yn cael ei rhoi ar waith.

Codi prisiau tacsis am y tro cyntaf ers 2011

Gallai prisiau tacsis newid cyn hir ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi i gynghorwyr lleol gytuno i gyflwyno cynnig gan yrwyr trwyddedig i'r cyhoedd am sylwadau.

Chwilio A i Y