Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cabinet yn ystyried cynnig ariannol ar gyfer Cosy Corner

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cyfarfod yr wythnos nesaf i ystyried cynnig ariannol allai helpu i drawsnewid y Cosy Corner ym Mhorthcawl a chreu cyfleusterau cymunedol newydd ar y safle poblogaidd ger y môr.

Sefydlu llinell gyngor brechu ar gyfer plant 12-15 oed

Wrth i frechiadau ar gyfer plant 12-15 oed barhau yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, mae llinell gyngor newydd wedi'i sefydlu i ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol.

Pam mae brechlynnau atgyfnerthu yn hanfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cyhoeddi cyfres o atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch y rhaglen frechu atgyfnerthu coronafeirws.

Chwilio A i Y