Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Prydau ysgol rhad ac am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid gwerth £11m er mwyn sicrhau bod plant bregus yn gallu elwa o brydau ysgol rhad ac am ddim yn ystod gwyliau ysgol.

Cyflwyno Hysbysiad Gwella i ddwy dafarn

Mae dwy dafarn wedi derbyn Hysbysiad Gwella dros y penwythnos, ac mae ganddynt 48 awr i sicrhau bod y mesurau hanfodol ar waith i helpu i leihau'r risg o amlygiad i'r coronafeirws.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin i hyrwyddo Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (12-18 Hydref).

Cyflwyno Hysbysiad Gwella i archfarchnad

Mae archfarchnad Asda yn y Pîl wedi cael Hysbysiad Gwella gan swyddogion gorfodi ar ôl methu â sicrhau y gellid cynnal ymbellhau cymdeithasol yn y siop.

Chwilio A i Y