Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2020  

Ddiweddaraf am y gyllideb ar effaith coronafeirws

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch perfformiad y gyllideb ar gyfer 2020-21 yn sgil pandemig y coronafeirws.

Cymorth cam-drin domestig

Mae gwasanaeth cam-drin domestig newydd, gwell yn cael ei ddatblygu ar gyfer trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn maes parcio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymuno â Heddlu De Cymru i fynd i'r afael â digwyddiadau diweddar o ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn maes parcio yng nghanol y dref.

Chwilio A i Y