Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Storm Christoph yn taro'r fwrdeistref sirol

Wrth i Storm Christoph barhau i effeithio ar y DU, mae gweithwyr priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i weithio bob awr i fynd i'r afael â'r niwed a achoswyd gan wyntoedd cryfion a glaw trwm.

Diweddariad ar drefniadau profi symudol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau'r trefniadau diweddaraf ar gyfer cyfleusterau profi coronafeirws symudol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cabinet yn trafod Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Cyn bo hir, bydd cynghorwyr trawsbleidiol yn craffu ymhellach ar Strategaeth Ariannol Tymor Canolig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn iddi gael ei chyflwyno i'r cyngor llawn fis nesaf.

Chwilio A i Y