Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Tegeirianau prin yn ffynnu yng Nghynffig

Bu'n rhaid rhoi’r gorau i waith diweddar y cyngor ar niferoedd tegeirianau yng Ngwarchodfa Natur Cynffig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, pan sylwodd wardeniaid a gwirfoddolwyr fod gormod ohonynt i’w cyfrif mewn un diwrnod.

Llwybrau cerdded a beicio mwy diogel

Bydd gwerth dros £3.6m o welliannau trafnidiaeth a theithio llesol yn cael eu gwneud yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y flwyddyn nesaf diolch i grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Dim ysgol dros wyliau'r haf!

Mae gwledd ar y gweill ar gyfer plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn, ar ffurf rhaglen lawn dop o weithgareddau a digwyddiadau.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y