Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cydnabod Ysgol Heronsbridge am fuddsoddi mewn pobl

Mae Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi ei derbyn achrediad aur Buddsoddwyr mewn Pobl i gydnabod ymrwymiad yr ysgol i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn dda.

Chwifio baner cydraddoldeb

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi uno â’r seren radio lleol enwog Lee Jukes i helpu i godi ymwybyddiaeth o Fis Hanes LGBT.

Dweud eich dweud ar ddyfodol y gwasanaethu bysiau lleol

Ar ôl rhybuddio na all y cymorthdaliadau i rai gwasanaethau bysiau lleol barhau oherwydd y toriadau i gyllid cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd trigolion lleol i rannu eu barn ar sut y gellid darparu gwasanaethau bysiau yn y dyfodol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y