Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyngor yn cynnig ei holl gefnogaeth i Bridgend Ford

Yn dilyn y newyddion bod Bridgend Ford yn cwrdd ag undebau llafur i drafod colledion posibl mewn swyddi, cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei fod yn barod i gefnogi'r sefydliad a'i gyflogeion.

Gwneud llwybr glan yr afon yn fwy hygyrch

Mae rhan o lan yr afon yng ngwarchodfa natur leol Craig y Parcau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn fwy hygyrch i gerddwyr bellach yn dilyn cyfres o welliannau.

Bydd prisiau tacsis yn newid

Bydd prisiau tacsis yn newid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesaf ar ôl i gynnig prisio newydd a awgrymwyd gan yrwyr trwyddedig gael ei gytuno.

Cyngor yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost 2019

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith eto'n nodi Diwrnod Cofio'r Holocost gyda digwyddiad cyhoeddus am ddim i goffáu dioddefwyr ac anrhydeddu goroeswyr yr Holocost a hil-laddiadau dilynol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y