Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwahodd plant i enwi car camera newydd

Gofynnir i blant lleol enwi’r car camera newydd a fydd ar batrôl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem o barcio peryglus y tu allan i ysgolion.

Teulu’n falch o gasglu gwobr y Maer

Yr wythnos ddiwethaf roedd teulu trefnydd apêl pabi Andrew Reekie yn hynod o falch o gasglu Gwobr Dinasyddiaeth y Maer ar ei ran oddi wrth Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Pam Davies.

A allech chi ‘Pontio’r bwlch’ ym mywyd person ifanc?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio cynllun newydd sydd â’r nod o recriwtio gofalwyr maeth arbenigol er mwyn darparu gofal tymor byr i blant a phobl ifanc sydd ag amrywiaeth o anghenion cymhleth ac ymddygiad heriol.

Dirwy am beiriannau gamblo mewn siop sglodion

Mae perchennog siop sglodion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi talu mwy na £1,500 ar ôl gosod peiriannau gamblo y gallai plant fod wedi’u defnyddio

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y