Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwaith celf o ddyn Lego'n teyrnged i ferch ysgol arbennig

Mae'r arlunydd stryd dirgel, y 'dyn Lego', wedi ymddangos eto yn ne Cymru, a'r tro hwn â theyrnged liwgar i gefnogi cenhadaeth merch ysgol o Ben-y-bont ar Ogwr i godi ymwybyddiaeth gadarnhaol o Syndrom Down.

Y cyngor yn nodi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi rhoi sylw arbennig i 26 o brentisiaid presennol a 21 o gyn-brentisiaid mewn digwyddiad unigryw i nodi Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019.

Clybiau chwaraeon i elwa ar grantiau

Mae YMCA Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn uchafswm dyfarniad grant y Gist Gymunedol i'w helpu i hyfforddi mwy o wirfoddolwyr a chynnig mwy o weithgareddau i roi hwb i les meddyliol a chorfforol pobl ifanc.

Amlosgfa yn rhoi arian i elusen

Mae saith mil o bunnoedd, a godwyd drwy ailgylchu metelau a gasglwyd o amlosgiadau yn Amlosgfa Llangrallo, wedi'i roi tuag at elusen sy'n helpu teuluoedd sydd wedi'u heffeithio gan farwolaeth baban.

Taliadau uwch ar gyfer ailgylchu gwastraff gardd

Bydd unrhyw arddwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n cofrestru ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff gardd eleni cyn dydd Llun 1 Ebrill yn cael gostyngiad ar y gwasanaeth tymhorol.

Y cyngor yn awyddus i annog mwy o ofalwyr LHDT

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT trwy annog aelodau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywedd (LHDT) o'r gymuned leol i ystyried mabwysiadu neu faethu plant yn y fwrdeistref sirol.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y