Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cymeradwyaeth i enillwyr gwobrau goruchaf Pen-y-bont ar Ogwr!

‘Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr’ yw prif raglen gwobrau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Wedi’u noddi gan y sefydliad Tai Cymoedd i'r Arfordir, cafodd y seremoni eleni ei chynnal yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr yn Llangrallo yn ddiweddar.

300 o Ofalwyr Ifanc yn elwa o gynllun cerdyn adnabod

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dosbarthu ei 300fed cerdyn adnabod i Ofalwyr Ifanc mewn cynllun a fwriadwyd i wella dealltwriaeth pobl o’r materion a wynebir gan Ofalwyr Ifanc.

Sieciau ar gyfer elusennau’r Maer

Mae cyn-Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd John McCarthy, wedi cyflwyno sieciau i dair elusen y dewisodd eu cefnogi yn ystod ei flwyddyn yn y swydd.

Angen barn y cyhoedd ynglŷn â thoriadau posibl gan y cyngor

Wrth i awdurdodau lleol barhau i ymdrin â chyllidebau llai a achoswyd gan ddegawd o gyni, mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried gwneud toriadau i wasanaethau sy’n cynnwys glanhau strydoedd, TCC, rheoli plâu, digwyddiadau yng nghanol y dref, dysgu oedolion, gwasanaethau cefnogi addysg, ynghyd â chau un allan o dair o’i ganolfannau ailgylchu cymunedol.

Gall y rhai sy'n gadael gofal ysbrydoli eraill

Wrth i filoedd o fyfyrwyr ddechrau yn y brifysgol y mis hwn, hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ddymuno’n dda i bawb sy’n gadael gofal a fydd yn dechrau ar bennod ddiweddaraf eu bywydau.

Dyfodol caeau chwaraeon a mannau chwarae dan drafodaeth

Bydd y cyfyng gyngor ynglŷn â sut y dylai caeau chwaraeon, pafiliynau a mannau chwarae gael eu rheoli yn y dyfodol yn parhau i gael ei drafod yr wythnos hon gan gynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y