Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyngor i ystyried newidiadau i drafnidiaeth ysgol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad ar deithio i ddysgwyr sy'n gofyn i bobl am eu barn ar newidiadau posibl i'r ddarpariaeth trafnidiaeth ysgol.

Cynnig gofal plant yn helpu rhieni i ddychwelyd i'r gwaith

Mae rhieni cymwys sy'n gweithio ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gallu cael hyd at 30 awr o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi ei gyllido i blant tair a phedair oed am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Ysgol Fusnes Am Ddim yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

Mae Ysgol Fusnes PopYp am ddim sy’n darparu gwybodaeth ac adnoddau i'r cyfranogwyr i ddechrau eu busnes eu hun heb gyllid nac arian yn dychwelyd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am wythnos yn ystod mis Hydref!

Nodyn am boteli nwy wrth i Ganolfannau Ailgylchu ddychwelyd at oriau'r gaeaf

Wrth i Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddychwelyd at oriau agor y gaeaf yr wythnos hon, mae trigolion lleol yn cael eu hatgoffa mai'r canolfannau yw'r llefydd gorau a mwyaf diogel i ailgylchu unrhyw boteli nwy gwag sydd dros ben ers tymor gwersylla'r haf.

Heol glan y môr ar gau yn ystod Gŵyl Elvis Porthcawl

Er mwyn helpu i sicrhau y gall y torfeydd sy’n dod i Ŵyl Elvis ym Mhorthcawl (28 – 29 Medi) fwynhau mynd am dro yn ddiogel ar hyd glan y môr Porthcawl yn eu hesgidiau swêd glas a’u gwisgoedd amryliw, bydd rhan o’r brif ffordd ar lan y môr ar gau am y rhan fwyaf o’r penwythnos.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y