Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dywedwch wrth y cyngor pan nad oes angen parseli bwyd

Mae teuluoedd lle mae plant yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael eu hatgoffa bod angen iddynt hysbysu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr os ydyn nhw'n bwriadu mynd ar wyliau neu dreulio amser oddi cartref dros gyfnod yr haf fel nad yw danfoniadau parseli bwyd wythnosol yn digwydd.

Sut y bu hi o safbwynt gweithio ym maes TGCh yn ystod y pandemig COVID-19

Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur tu hwnt ar gyfer y tîm TGCh yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – gan iddo archebu cannoedd o liniaduron yn ystod prinder byd-eang, ymdrin â dwywaith cymaint o ymosodiadau seiber, a sicrhau bod staff y cyngor wedi gallu gweithio o gartref.

16 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

15 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn darparu crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Agor ysgolion lleol ym mis Medi wedi'i gadarnhau

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau'r manylion ar gyfer sut mae'n bwriadu ailagor ysgolion fis Medi.

Chwilio A i Y