Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cymorth ar gael i helpu dioddefwyr cam-drin domestig

Wyddech chi fod dwy o fenywod yn cael eu lladd gan eu cyn-ŵr neu bartner bob wythnos yn y DU? Neu y bydd bron i hanner o holl fenywod y DU yn profi trais domestig, ymosodiadau rhywiol neu stelcian ar ryw adeg yn eu bywydau?

Chwilio A i Y