Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cyfle i newid bywydau plant trwy ddod yn ofalwr maeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Pythefnos Gofal Maeth (14 – 28 Mai) trwy amlygu’r angen i recriwtio mwy o ofalwyr maeth er mwyn helpu i weddnewid bywydau plant.

Cadarnhau mesurau diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer yr A48

Mae mesurau i wella diogelwch ar y ffyrdd gan gynnwys adolygu’r terfyn cyflymder, gosod arwyneb newydd ar lwybrau troed, ymestyn cysylltiadau i lwybrau cerdded, arwyddion newydd a marciau newydd ar y ffordd i’w cyflwyno ar hyd darn 5 cilometr o hyd o’r A48.

Gwahodd plant i enwi car camera newydd

Gofynnir i blant lleol enwi’r car camera newydd a fydd ar batrôl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem o barcio peryglus y tu allan i ysgolion.

Teulu’n falch o gasglu gwobr y Maer

Yr wythnos ddiwethaf roedd teulu trefnydd apêl pabi Andrew Reekie yn hynod o falch o gasglu Gwobr Dinasyddiaeth y Maer ar ei ran oddi wrth Faer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Pam Davies.

Chwilio A i Y