Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwobr Teithio Llesol i Ysgol Gynradd Croesty

Ysgol Gynradd Croesty yw'r ysgol ddiweddaraf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ennill Gwobr Teithio Llesol Efydd gan Sustrans Cymru o ganlyniad i’r ffordd y mae disgyblion a rhieni'n dewis dwy olwyn dros bedair i wneud y daith ddyddiol i’r ysgol.

Bydd y cyngor yn ailgartrefu mwy o ffoaduriaid

Bydd pum teulu arall o ffoaduriaid sy'n ffoi'r gwrthdaro yn y Dwyrain Canol yn cael eu hailgartrefu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y ddwy flynedd nesaf, gan ymuno â'r chwe theulu sydd eisoes wedi cael eu croesawu i'r ardal.

Chwilio A i Y