Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dedfryd yn y carchar a gwaharddiad gydol oes i fasnachwr ceffylau

Mae masnachwr a bridiwr ceffylau wedi'i euogfarnu o achosi dioddefaint diangen i geffylau a defaid yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sy'n cynrychioli cynghorau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Busnesau'n cael gwybod am lythyrau sgam Covid-19

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu rhybuddio am lythyr sgam sy'n honni iddo fod gan Lywodraeth y DU yn dweud wrth gwmnïau bod angen iddynt brynu dyfeisiau puro aer canfod Covid-19

Chwilio A i Y