Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Arian Llywodraeth Cymru yn rhoi hwb i gynlluniau teithio llesol lleol

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael £1.5m i hwyluso llwybrau teithio llesol newydd a gwell ledled y fwrdeistref sirol. Bydd y gwelliannau’n cynnwys adeiladu llwybrau teithio llesol newydd, gwaith ymgynghori ar gyfer datblygu’r cynllun yn y dyfodol, a gwaith hyrwyddo.

10K Porthcawl yn dychwelyd ddydd Sul yma

Mae trigolion a busnesau Porthcawl wedi bod yn paratoi ar gyfer dychweliad 10K Ogi Porthcawl y penwythnos hwn a fydd yn ddigwyddiad rhedeg mwyaf Cymru’r haf hwn.

Y Cyngor yn cynnig cefnogaeth lawn i weithwyr Zimmer Biomet

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio'r newydd fod Zimmer Biomet yn bwriadu rhoi'r gorau i gynhyrchu yn ei ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr fel 'ergyd drom i'r staff ac i'r economi leol'.

Chwilio A i Y