Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dysgwch fwy am ddioglewch tomenni glo

Wrth i’r gwaith o ddiogelu hen domenni glo Cymru barhau, mae ystod o wybodaeth newydd wedi’i rhyddhau er mwyn diweddaru pobl.

Y Cyngor yn croesawu cynlluniau ysgolion di-garbon

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru y bydd angen i holl gyfleusterau addysgol newydd fodloni targedau carbon sero net erbyn 1 Ionawr 2022.

Chwilio A i Y