Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gorchymyn i gau clwb nos yn sgil pryderon coronafeirws

Mae clwb nos yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael gorchymyn i gau am 14 diwrnod ar ôl methu â chydymffurfio â rhybudd gwella mewn perthynas â rheoli ymbellhau cymdeithasol a chiwio.

Cronfa i gefnogi gweithwyr llawrydd creadigol

Mae cronfa newydd gwerth £7m yn cael ei lansio Ddydd Llun, 5 Hydref i gefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i'r achosion o Covid-19.

Trefniadau ar gyfer caffis, tafarndai, bariau a bwytai

Mae pobl yn cael eu hatgoffa am rai o'r trefniadau sydd ar waith pan fyddant yn ymweld â thafarndai, bariau a bwytai i helpu i'w cadw mor ddiogel â phosibl yn ystod y pandemig coronafeirws.

Hysbysiadau Gwella wedi'u cyflwyno i bedwar tafarn

Mae swyddogion gorfodi wedi bod yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru er mwyn sicrhau bod safleoedd trwyddedig ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cydymffurfio â'r rheoliadau diweddaraf am y coronafeirws.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y